Časopis za umjetnost i kulturu

Teuta Gatolin

Teuta Gatolin
Teuta Butuči rođena je 1993. godine u Zagrebu gdje trenutno pohađa studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti, a vjerojatno ne bi položila sve ispite da je kolege ne podsjećaju da mora učiti i dolaziti na predavanja. Teuta je duboko zahvalna svojim kolegama jer bi se inače zatvorila u kuću gdje bi samo pisala, jela, internetala i gledala filmove. Bavi se vizualnim umjetnostima i književnošću te je objavljena u zbirci novih hrvatskih prozaika Bez vrata, bez kucanja (Sandorf, 2012.), u zbirkama priča s konvencija Istrakon i Marsonicon te u zbirkama nastalima u sklopu projekta Izdavačke akademije. Također je objavljivana u časopisima poput Zareza, Red Ochre Lita, Diogena itd. Radi kao glazbena novinarka na portalu Ziher.hr te piše na impuls ili kad je uhvati kofeinski overdose. Boji se planiranja.

Arhiva